Consultanță în achiziții publice pentru operatori economici

S.C. EUROMAR PERFORGRUP S.R.L. se bazează pe o echipă de experți și consultanți în achiziții publice cu o experiență dovedită în domeniul achizițiilor publice, drept pentru care vă propunem un parteneriat viabil, ce va conduce la:

  1. Reducerea costurilor dumneavoastră pentru a participa la o procedură de achiziție publică;
  2. Evitarea neplăcerilor pe care o procedură de achiziție publică le implică: elaborarea unei oferte, informarea asupra legislației în vigoare, răspuns la solicitările de clarificări, ș.a.;
  3. Veți beneficia de consultanță din partea specialiștilor noștri pe întreg parcursul derulării procedurilor;

Societatea noastră, prin experții săi, respectă în desfășurarea activității sale, o serie de reguli de conduită: