Pentru dezvoltarea și consolidarea culturii de securitate în cadrul societății dumneavoastră, vă propunem organizarea unor activități de pregătire la nivel de top/midlle management pe coordonate specifice acestui domeniu, din perspectiva principiului general al existenței unei organizații, respectiv asigurarea funcționalității sale în vederea păstrării competitivității pe segmentul furnizării de bunuri și servicii dar și pentru a avea profit.

Riscurile și vulnerabilitățile de securitate organizațională, în contextul actualului mediu de securitate național/internațional reflectă/recomandă pregătirea / instruirea persoanelor care au acces la informații confidențiale / date cu caracter personal, cu privire la prevederile legale și normele interne referitoare la securitatea fizică/electronică a acestora.

Demersul nostru vizează consolidarea factorului de constientizare si activarea atitudinii pentru educația de securitate, pornind de la faptul ca este necesar ca fiecare angajat sa constientizeze că preocuparea pentru protecția informațiilor vehiculate in interiorul unei organizații este un factor strategic pentru supraviețuirea/dezvoltarea entității respective, intrucât există consecințe directe în ceea ce privește prezervarea propriilor interese/avantaje de natură socială si financiară (venit regulat,asigurarea pensiei, satisfacerea nevoilor etc).

În context, supunem atentiei dumneavoastra teme de interes din domenii de actualitate, respectiv securitate instituționala, securitate cibernetică și infrastructuri critice, prezentate de specialiști atestați și recunoscuți la nivel național și internațional.