Consultanță în achiziții publice pentru autorități contractante

Serviciile de consultanță oferite de S.C. EUROMAR PERFORGRUP S.R.L. au, de regulă, o structură în 3 pași:

  1. Evaluare preliminară - se stabilește situația curentă a proceselor de achiziție din autoritatea contractantă in scopul înțelegerii adecvate a problemelor cu care vă confruntați;
  2. Analiza situației – identificarea zonelor de oportunitate în vederea îmbunatățirii proceselor și sistemelor incidente achizițiilor publice, precum și a măsurilor potrivite;
  3. Recomandări – concluzia analizei situației se regăsește în estimări și propuneri de măsuri.

Societatea noastră, prin experții săi, respectă în desfășurarea activității sale, o serie de reguli de conduită: